PIC-Processor eksperimenter

Billeder fra PIC-eksperimenter 28. Apr.2009

Styring af LCD-display med 2 linier fra PIC16f84a 31. Jan 2007
Installation og opsætning af MPLAB 30. Jan 2007