Field-day-contest med OZ7TST på Vordingborg Kasserne's Feltbane på Kulsbjerg øst for Vordingborg

ca. der hvor FARØBROEN ligger i dag

Kaffebord i Køkkenet hos Jens, OZ8GG

Klargøring i Gården og pakning af biler

Klar til afgang

Ankomst på pladsen, Digebakken på Vordingborg Kassernes Excerserplads øst for Vordingborg, 91 meter over daglig vande

Der graves huller til pløkker, der skal holde masten

Fundamentet klargøres og forankres til maste-rotoren, en gammel lastvogns-visker-motor

Mere af samme slags

Antennerne samles - OZ1LZ, Lennart og OZ6YM, Palle

3.6 KWatt Hondagenerator skal levere POWER til setup'et

Der skylles efter med Gammel Dansk

Teamet skåler for en god Contest

Den hårde kerne

Klatremusen i arbejde, OZ1BWC, Allan

Antenner og Team klar ti kamp

De er da flotte sådan 2 stk. parabeams opsat med fasekabler

Stemningsbillede ved solnedgang i sydvest

Overblik over PA-trinet til højre - Den store kasse indeholder Anodetransformator, ellers øvert selve patrin med 2 stk 4CX250B i parellel,
som kunne trække ca. 1600 watt indput og omkring 60 % virkningsgrad

OZ6YM, Palle for alt for mange år siden...