Antenne DIPPER fra "Four State QRP Group"

 

Maj 2009

I forbindelse med et digital-project omkring en PIC-styret Antenne Analyzer, stødte jeg på en fix og nem opstilling til måling af antenneresonans, som faktisk virker.

Four State QRP Group har udviklet et KIT, som ikke mere kan købes på nettet, så jeg har selv måtte lave et print. (se senere...)

Efter at have testet den oprindelige version i en forsøgsopstilling, fandt jeg en simplere, men lige så funktionsdygtig version hos KD1JV og besluttede mig for, at det skulle være den version jeg ville lave.

Lige nogle billeder af det færdige resultat:
Den fungerer som et dykmeter, og dykket ses på en lys-diode, som mindsker lysstyrken eller slukker, når impedansen på indgangen A nærmer sig 50 Ohm.

Målingen foretages med en simpel BRO, som ude afballance sender en strøm fra en transformator til Darlington-koblet forstærker, der får lysdioden til at lyse.

Med en (kunst)antenne tilkoblet A, kan resonans-frekvensen findes ved at lade en PLL-styret VCO levere en frekvens, der er spændingsreguleret.

Spændingsreguleringen kan finjusteret ved at indkoble trimmere med afbryderne 1, 2, 3 og 4, samt LO/HI, og kan blive justeret så de dækker HF-båndene på en passende måde, se senere..

Signalstyrken fra denne simple opstilling ligger omkring 0 dbm, Rigeligt til at måle med.

BNC Antennebøsning
Her med omsætter til PL-stik.
Kontakterne til Båndspredning
LO/HI omskifteren sidder ved siden af tællerudgangen, derefter ses tænd/sluk omskifteren.

I låget er båndsprednings-potentiometeret placeret.

Bunden af kassen kunne lige holde en etikette, men anvisningen af omskifternes frekvens-inddeling.
Afprøvning på DUMMY-antenne

Det er praktisk med en transportabel frekvenstæller, hvis man skal ud i haven og teste sine antenner.

Min gamle Thander TF040 frekvenstæller er ikke så nøjagtig, men er absolut anvendelig til formålet, og det ses på billedet....

 

samt det efterfølgende, at der sker en trækning af frekvensen på ca 4 KHz, men det gør jo ikke noget, når man bare kan se målefrekvensen.
KD1JV's Diagram

Dobbelt klik for fuld størrelse.

Printet er 62 x 36 m.m.

Opløsningen i dette billede er sat til 300, og burde ikke give problemer ved overførsel til en transparrant. Erfaringsmæssigt 64 % af fuld størrelse.

Og mit printudlæg:
Schematic.JPG (167164 byte)

Dobbelt klik for fuld størrelse.

Inde i kassen:
CLOSE UP!

Fra venstre ses 78L05 hævet med en 1N4148 fra stel - det gav ca. 0,7 Volt ekstra.

4 blå trimmere a 5 K Ohm, derover 74 HCT4046 PLL/VCO, over den til højre 50 uH drossel, derunder to BC547B i Darlington, og til højre herfor, målebroens transformator.

Hvis du undre dig over, at du ikke kan se modstande og kondensatorer som ellers er vist på diagrammet, er det fordi, at det er SMD-komponenter, som er placeret på lodde-siden af printet, i den udstrækning de var lagervarer.

Printet fremstillet, boret og monteret i en genbrugs silumin-kasse fra rodekassen, fredag den 1. maj 2009, og færdig til afprøvning samme dag kl. ca. 21.30

Et nemt og overkommeligt week-end projekt.

Vy 73 de OZ6YM