"Yngre Dryas" - Istidens afslutning og tiden siden

Afslutningen af seneste istid her i Skandinavien var dramatisk.

Først startede en ret hurtig opvarmning(1) som varede i et par hundrede år, men så faldt temperaturen pludselig i flere tempi(2-5), og isen bredte sig over hele Nordeuropa og Nordamerika, med temperaturer der var koldere end under den lange istidsperiode, og dannede "Younger Dryas"(6). Efter ca. 1.200 år steg temperaturen dramatisk og utrolig hurtig(7), hvorefter den stabiliserede sig til det niveau, som er fremherskende i dag, dog med nogle alvorlige buler på grafikken, med vulkanudbrug(8), en længere varmeperiode(9), og seneste lille istid(10). 

Bemærkelsesværdigt er tiden vi lever i, der er på det lave stadie vi stadig befinder os i i forhold til de seneste 10.000 år.

Denne graf er lavet af danske forskere efter målinger i Grønlandske isboringer.

Når vi prøver at sætte årstal på nogle af disse klimamæssige ændringer, så ser vi dette:

ÅR ca.: NR START
14.500 1 Den store istid, Weichsel istiden, slutter med en varmeperiode
14.000 2-5 Afslutningen afbrydes pludselig i flere tempi - måske af flere på hinanden følgende kometnedslag
12.800 6 Younger Dryas køleperioden begynder, og holder i 1.200 år
11.600 7 En brat og meget pludselig afslutning af YD (måske i løbet af 2-5 år)
8.200 8 STOREGGA-skredet i Vestnorge oversvømmer Doggerland
--> 1.000 9 7.000 år med skiftende klima, Bond-events og Heinrich-events
-->170 10 Begrebet global opvarmning opstår
0 - Nutidens temperatur

 

Ad pkt 1:
Af grafikken er det tydeligt, at der er sket en række hændelser, og disse hændelser har haft stor betydning på klimaet udvikling.

        Læs her artiklen: “GLOBAL WARMING” - KLIMATIKENS SIDSTE VARME FASE"

Ad pkt 2-5:
Disse dyk i temperaturen med efterfølgende stigning kortvarigt, kunne tyde på, at der skete nogle udefra kommende påvirkninger.

        Læs her artiklen: "Massivt krater under Grønlands is peger på klimaforandrende påvirkning i menneskers tid"
   
        senest en ny artikel om udslettelse af en by i Syrien..: Natura's  "Cientific reports"..:

            https://www.nature.com/articles/s41598-020-60867-w#Fig1

              eller her i PDF:  Evidence of Cosmic Impact at Abu Hureyra, Syria at the Younger Dryas

En anden video her fortæller om, hvad der eller kan være sket dengang:
                https://www.youtube.com/watch?v=icqRjF04w

Ad pkt 6:
Her starter 1.200 år fornyet istid den såkaldte "Younger Dryas".

        Læs her artiklen: "En katastrofal begivenhed af en vis alder"

Ad pkt 7:
Lige så brat som Younger Dryas startede, lige så brat stopper den så for 11.600 år siden.
Fantastisk nok, møder vi præcist dette tidspunkt første gang i literaturen: Platons historie om Atlantis - mere her...

        Læs her artiklen: "Den seneste istid"

Ad pkt 8:
I Vestnorge skete der et kæmpemæssigt jordskred, som havde indflydelse på de fleste lande, der stødte ud til Nordatlanten.

        Læs her artiklen fra Geologisk Nyt 3/07: "Storegga - nu også i Grønland"

Ad pkt 9:
Gerard Clark Bond (20. maj 1940 - 29. juni 2005) var en amerikansk geolog. CYCLUS EVENT.

        Læs her artiklen: "Klimaet i 10.000 år og de såkaldte ”CYCLUS EVENTs”"

Ad pkt 10:
Fra ca. midten af 1800-tallet, indledtes den industrialiserede tidsalder, og den teknologiske udvikling er steget eksponentielt siden.
Dette har medfør debatter om klimaforandringer og mennesket indflydelse på dette med udledning af CO2.

        Læs her artiklen: "Store udfordringer for fortællingen om CO2 -drevne klimaændringer"

 

Bemærkninger:
Der er sagt og skrevet meget om global opvarmning, så meget, at det har fået karakter af hysteri.

        Læs her artiklen skrevet af kompetente græske videnskabsmænd, der har klima og vejrfænomener inde på deres dagligdag:

            “GLOBAL WARMING” - KLIMATIKENS SIDSTE VARME FASE

Myterne om snarlig død og ødelæggelse, er vildt overdrevet, og klimapolitikken kan ikke betragtes som videnskab.