For-forstærker til LOG-amp. i Spektrum Analyzer

Det har vist sig, at der mangler en hel del forstærkning foran den nye Logaritmiske forstærker i Spektrum Analyzeren,
40 dBm eller der omkring.
Ved eksperiment med den logaritmiske forstærker er der fundet ca. 10 db, så der skal bruges yderligere 30-35 dB's
forstærkning, for fuld udnyttelse af dynamikområdet i AD8309.

Den her beskrevne for-forstærker er lavet som et eksperiment, af nogle udloddede MMIC BGA6489, der har siddet i
nogle video-forstærkere, som klubben er kommet i besiddelse af.

DIAGRAMMET ser således ud:

MMIC BGA6489 udmærker sig ved en meget høj forstærkning, samt lav in- og udgangsimpedans (50 Ohm), hvilket gør det muligt at
opnå en samlet forstærkning på ca. 35 dBm, uden at forstærkeren afstemmes til en bestemt frekvens, og forstærkningen
er målt til at holde fra 1 til 475 MHz, med samme output, omkring +15 dBmV, med tilført - 20 dBmV fra en målegenrator.

Diagrammet er næsten taget ud af databladets side 7 af 13, med kompensation for, at brugsfrekvensen skal være 10,7 MHz
hvorfor der er brugt en noget større L1 og L2, samt C1, C2 og C3. DATA-bladet ses her::: i PDF-format.

Eksperimentet kom til at sådan ud på et freset print:
Der er lavet nogle husmands "gennemplateringer" omkring MMIC'erne, 5 over hver, og 3 under hver af dem. Hullerne er 0,6 m.m.,
syet med en WRAP-tråd, og loddet på begge sider.

Til sidst er her et printudlæg, hvis nogen skulle få lyst...

Jeg har tidligere eksperimenteret med disse forstærkere, se evt. mit project omkring 50 MHz-tranciever.

De OZ6YM, Palle