The Lester Hendershot Solid State Generator

23. dec. 2012

Jeg har i et års tid interesseret mig en del for alternativ energi, og dermed læst en hel del materiale, tilgængelig på internettet på forskellige FORA (forum), og da osse lavet nogle simple og enkle forsøg.

Mit største ønske er, at kunne lave en GENERATOR eller ENERGICONVERTER, som IKKE skal tilføres energi udefra, uden at den skal kunne kaldes en PERPETOM MOBILE.

MAGNETER har et magnetisk felt, og hvis dette kan BRYDES, vil man kunne lave en oscillator ved hjælp af nogle spoler og kondensatorer.

Fænomenet ses tydeligst i H. C. Ørsted's opdagelse af den elektro mekaniske energi, som viser en kompasnåls udsving, når den nærmer sig en strømførende ledning. I dette eksempel ses, at nålen svinger ud når der tilsluttes strøm til ledningen, så kompasnålen er tværstilt ledningen. Når spændingen afbrydes, svinger kompasnålen tilbage ti sit udgangspunkt, pegende mod nord.

Faktisk kan man få kompasnålen til at snurre rundt 360 grader, hvis den udsættes for en magnet i en helt bestemt retning, som skal indstilles ved forsøg.

Brydning af jordens magnetfelt, eller en jernmagnet's felt, er allerede påvist af flere forskellige opfindere gennem tiden, og den mest epokegørende opfinder vi alle BØR kende, er Nicola Tesla,

    "We shall have no need to transmit power at all. Era many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable to any point of the universe...
    Throughout space there is energy..."

som er årsag til, at vi idag har et el-net, og vi bruger vækselstrøm i stik kontakterne.
Tesla fremstillede en båd-model, der blev drevet og styret af TRÅDLØS ENERGI, og demonstrerede den ved flere lejligheder.

Der kan nævne en mængde navne på personer, som med mere eller mindre succes har fremstillet energi-convertere, med forskellige navne, men fælles for dem der virker, er, at det er ENERGICONVERTERE.

YOUTUBE har en mængde video'er med nogle af disse konstruktioner.

 Nogle af de nulevende er bl.a.:

    Dr. James B. Schwartz - Free-Energy Generator - YouTube

     Dr. James Schwartz - Fluxgenerator Selfrunning Free-Energy Generator

    Steven Mark solid state generator video 1

    Free energy TPU Demonstration (Steven Mark)

Men udover de levende, har der fra begyndelsen af det 19. århundrede, været forskellige konstruktører i medierne med deres bud på, hvad de har fremstillet, men fælles for dem alle, med en enkelt undtagelse, er, at de har holdt kortene tæt til kroppen, og ikke har villet fortælle omverden, hvad det er de har gang i, eller hvordan deres apparater virker, uden at de får en masse penge for det.

Her kan nævnes navne som T. H. Moray, John Searl, Joseph Newman, Hans Coler, Peter Markovich, Hubbart,  og mange flere.

En hel del af dem er beskrevet i PDF_dokumentet: The manual of free energy devices and system, Vol 2, af D. A. Kelly heri også min favorit, Lester Hendershot.

Der er dog en efterkommer af Mr. Lester Hendershot, nemlig Mark Hendershot, som har frigivet en del af sin afdøde far's papirer, ( Se billedet øverst ).

Ved søgning på internettet, kan man finde en mængde information om Lester Hendershot's liv og levned, og det var den historiske baggrund, som var årsagen til at han blev min favorit.

En australier har samlet en del af denne information, som han har beskrevet i 1998 og publiceret og distribueret af NUTECH 2000, under navnet "The Hendershot Mystry". (PDF).

Ved intensiv søgning fandt jeg en hjemmeside, hvor en bog "Hendershot Fuel Less Generator" er beskrevet, med en komplet vejledning i, hvordan man efterlaver hans energikonverter.

Udtrykket ENERGIKONVERTER bliver jeg nød til at kalde den slags apparater, da jeg IKKE tror på PERPETOM MOBILE - de fyskiske love kan ikke overtrædes, og dette tror jeg på, indtil det er modbevist matematisk. "Du kan ikke hente mere energi i et lukket system, end du tilfører".

I et åbent system set tingene lidt anderledes ud, men her er sagkundskaben i tvivl om, hvor energien så kommer fra - kosmisk energi, ether energi eller jordens magnetfelt, den sidste er min favorit - men hvis den kommer udefra, er der tale om en konvertering, på samme måde som når du forbrænder benzin for at få en motor til at køre rundt - derfor ENERGIKONVERTER.

På samme måde er det med Hendershots Fuel Less Generator. Ingen kan forklare hvor energien hentes fra, men den er der, og det virker - når man læser historiebøgerne. Mange andre kan vise disse apparater og at de virker. Selvfølgelig skal man tage INTERNET-OPLYSNINGER med et gran salt, men et af mine eksperimenter viste et resultat, som jeg ikke kan afvise, og som gør, at jeg nu vil forsøge mig med, at lave en Hendershot Energikonverter.

Julen 2012, 23. dec.

Diagram, Min version:

 

FIRST, "TRY"... NO WORK:

Mit indledende forsøg. Spolerne er viklet omkring et par syltetøjs-plastikdunke, idet jeg (måske fejlagtigt) mente, at det nok ikke
gjorde den store forskel - om det var en "BASKET WAVE COIL", som er beskrevet i nogle af de ovennævnte PDF-filer.

Oscillatorspolerne er nok IKKE gode nok. De stammer fra et par relæer, jeg havde i skuffen. De skal laves om, så snart smeden
åbner igen efter nytår. De er beskrevet flere steder på nettet som værende 2 stk blødjerns-kærner 20 m.m. i diameter og 80 m.m.
lange, beviklet med 40 vindinger af 0,91 m.m. tråd.

Mit største problem bliver nok kondensatorene. 1000 uF, 250 volt er ikke sådan lige til at finde nogen steder, og hvis de er der, er
det ikke NON-POLARITY kondensatorer, ej heller 500 uF, 250 Volt, og hvad gør man så ???  - Den skal der tænkes mere over.

De 4 kondesatorer i bunden af billedet er JENSEN CONDENCER, CROSSOVER ELECTROLYTIC CONDENSER, 56 uF, 100 Volt,
og skulle dermed være NON-POLARITY kondensatorer, men der er ikke uF'ere nok.

Magneten er stærk. Indkøbt til et tidligere eksperiment, kr. 150 - kan løfte 38 kg.

Der skal osse bruges en SOFT IRON BAR - 20x100x5 m.m. Den skal placeres mindst 5 m.m. fra magneten, måske mere, når
magneten er så stærk.

De to transformatorer, er almindelelige AC-spændingstransformatorer, 220 V/44 Volt, samme fabrikat og modelnummer.

Min eneste observation, målt med Oscilloskop over en 10 Ohm's modstand som LOAD, var et par gange, hvor oscillatoren starte
nogle millisekunder og derefter døde. Men måske var det bare ønsketænkning...


Næste test vil blive med nye "BASKET WAVE COILS"

29.12.2012:

De nye spoler er færdigviklet, og jeg har fået hård hud på fingrene.

Kan det tænkes, at der sker et eller andet fænomen i krydsningen af vindingerne...?

Nu mangler jeg bare BUZZEREN - Smeden åbner i morgen...        01.01.2013

FINISHED... NO WORK...
Desværre har jeg ikke de rigtige kondensatorer, og før disse er i hus, bliver det nok ikke anderledes.

Stay tuned...