Vertical antenne for 10 MHz, monteret på ståltag

Jeg har ståltag på mit hus, og for et par år siden, blev en lille kort mast sat midt på tage, så jeg kunne sætte en vertikal antenne op.

På et tidspunt sidste år fik jeg forærende en 27 MHz 5/8 antenne efter et dødsbo, som jeg opererede lidt på, så jeg fik fjernet en lille 
tilpasnings-spole, bestående af en printspole med udtag, der var monteret i tilslutnings-huset, og som var beregnet til LOW-POWER 
(27 MHz).

Herefter blev antenne monteret på røret på taget, og målingen af antenne så således ud:  ... se det gule VNWA-billedet herunder...

  Det ses heraf, at jeg kun har opnået et RETURNLOSS på -10 til -11 db, eller et SWR på 1,7 - 1,8, og af testpoint 2 ses frekvensen 10,13497 MHz.

  Jeg vil gerne have et noget bedre SWR, og for nylig gennemgik Peter, OZ1CBW, hvorledes et SMITH-CHART fungerer og dermed åbnede han for mig en helt ny 
  verden. 

  Hidtil havde jeg, med min VNWA fra DQ8SAQ, eller SDR-KIT, kunnet konstatere hvor dårlig min antennetilpasning var, og dermed slut.

  Peter's gennemgang fik mig til at teste, om det han nu fortalte på mødeaftenen i EDR Fr. sund, passede i praksis, og med programmet af Fritz Dellsperger.
  LINK: http://www.fritz.dellsperger.net/

  er det lykkedes mig, at teste, om noget af den viden Peter så gavmildt har delt ud af er blevet siddende i mit hoved. Herunder ses resultatet af anstringelserne.

  DP1 viser sig at være 90,84 Ohm, og det skal flyttes ned til kabel-impedansen 50 Ohm. Programmet indeholder værktøjer til, at indskyde serie/parallel, spoler/kondensatorer, 
  og resultatet blev dette billede herunder, hvoraf det fremgår, at der skal indskydes en parallelspole på antenne-siden, og en kondensator fra radioen til antennen, som vist på billdet herunder.

Jeg skal bruge data, der er markeret i den røde firkant, og som overføres til SMITcard-programmet:
Under MENU-linien trykkes på Keyboard og der indtastes 3 data: re= 90  ohm, im=2,3193, samt frekvensen du ønsker, her 10,1 MHz. og accepter med tryk på "OK".

Nu vælges i venstre margen på SMITcard-programmet, her er det en parallel-spole som tegnes ind til den røde cirkelbue på SMITcard, der bliver til TP2. Derefter vælges serie-kondensator i venstremargen, og der tegnes en cirkelbue fra TP2 til centrum, som bliver TP3 = 50 ohm.

  SMITcard-programmet tegner nu et diagram af tilpasningen, se billedet ovenfor under SCHEMATIC.
  Spolen på 1,6 uH blev hurtigt beregnet i RFSIM99, og viklet på en TOM TIN-form, en form der havde været brugt til at holde loddetin, og testet på en LC-måler.

  355 pF blev fremstillet af 2 stk, 500 Volt Silvermica-kondensatorer på 680 pF i serie - giver 340 pf, det nærmeste jeg kunne finde i kassen - og monteret i en siluminkasse, med antennen i TOP.

 ... og her over ses resultatet af målingen, efter tilpasningen er  monteret.  SWR er nu 1:1,03, eller -37,48 db RETURNLOSS i CW-området af 30 meter båndet, lige præcis det jeg søgte efter, og så kan den snildt tåle fuld effekt fra EXPERT 1k-fa.

 Det resultat kan jeg godt leve med.

 

Foråret 2016

SMITH.rar