Test af 160/80/40 meter MULTI-BAND ANTENNA, fra ALPHA DELTA Communications INC.  USA

En amatør-ven har købt en 3-bånds antenne for 1200 kr., og bad mig hjælpe ham med at få den til at virke, på den plads
han havde til rådighed på sin parcel-grund, og denne beskrivelse af faktiske forhold omkring antennen, og de målinger vi i
fællesskab lavede på antennen, skal IKKE opfattes som en kritik af sælgeren eller produktet som sådan, men blot illustrere,
hvad der kan købes for penge, og hvad der skal til, for at få det købte til at virke.

Dette er produktet:

IMAG0305.jpg (646868 byte)

IMAG0307.jpg (505956 byte) KLIK på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Som udgangspunkt bliver man nød til at betragte produktet fra er amerikansk synspunkt.

Her ses et udsnit, gældende for amerikanske radioamatører på de 3 bånd.

Som det ses, er de amerikanske amatører opdelt i flere grupper, hvoraf E svarer til en dansk A-licens.

Det fremgår desuden, at der på 80 og 40 meter er en markant forskel, som jeg kommer tilbage til.

 

 

Til måling på antennen benyttedes et VNWA fra DG8SAQ, og målingerne er udført på antennen, på den plads der var mulighed
for at den kunne sidde så frit som muligt. Fødepunktet er i 8 meters højde, og den ene side af dipolen var hægtet op i et træ i
samme højde. Den anden side af dipolen "SLOPEDE" lidt og var hægtet på toppen af et drivhus i ca 2,2 meters højde. Side-værts
var der en vinkel på ca. 150 Gr.

VNWA'en:

VNWA.jpg (85045 byte) KLIK på billedet for at følge linket

Måling af antennens Resonans og VSWR

Efter forskriftsmæssig O-S-L-kalibrering (Open-Short-Load) af VNWA med samt kabel, således at målingerne kun viser antennen,
foretog vi første måling på antennen:

80 meter resonans frekvens ligger på toppen af båndet, med bedste VSWR-forhold (marker1), men med et uhyre skarpt dyk, hvilket antyder en meget smal båndbredde.
Det var uventet, at resonansen lå så højt som det danske amatørbånds øverste båndgrænse.

Resonans for 40 meter båndet (marker2) sådan set er OK, men der mangler noget i VSWR, som kun er 1:1.86, eller -10.47 db. Resonansfrekvensen var ikke uventet, da denne del af antennen stort set er helt frit hængende.

Resonans på 160 meter (marker3) lå meget for lavt i forhold til båndgrænsen på 1.810, og det var ikke muligt umiddelbar at benytte antennen på 160 meter. Dette er helt uventet.

Stort set følger antenne de specifikationer, som fremgår af den amerikanske båndplan, samt den medfølgende beskrivelse af antennen, bortset fra 160 meter.

Af den medfølgende dokumentation, fremgår, at antennen er anvendelig med indtil 500 watt på 160/80 meter, og 1KW på 40 meter. Endvidere indikerer dokumentationen også, at der kan forventes en smal båndbredde på 80/160 meter, hvilket også grafen viser.

På grund af det relative dårlige VSWR, var det imidlertid ikke muligt at benytte mere en 10 - 20 watt's effekt omkring resonans på 40 meter uden brug af en form for tuner.

Ved at montere ca. 50 cm. 1,5 m.m. elektriker ledning på 2. spole (80 meter delen) i hver ende af antennen, lykkedes det at flytte resonans til midten af 80 meter båndet.

Dette fik resonans på 40 meter til at flytte sig ned af i frekvens, men havde (selvfølgelig) ingen indflydelse på 160 meter.

Den yderste ende af antennen (160 meter delen) blev kortet af ved, at bukke ca. 15 cm af antennen tilbage på antennetråden, og vikle den godt omkring. Denne forkortning af antennen fik 160 meter båndet på plads.

Nu var resonans på 40 meter flyttet for langt ned i frekvens, så i fødepunktet nærmest BALUN'en afkortes 40 meter delen med ca. 8-10 cm, også ved ombukning og sammenvikling. Der blev altså ikke klippe noget af antenne tråden.

Resultatet af disse eksperimenter blev:

Brugbar båndgrænser:
160 m 1.815 - 1.845 MHz
80 m 3.620 - 3.670 MHz
40 m 7.080 - 7.180 MHz

Det skal siges, at denne måling af Brugbar båndgrænser er foretaget med den indbyggede antennetuner i en EXPERT 1K-FA, som IKKE kunne afstemme antennen udenfor ovenstående båndområder, og med en effekt til PA-trinet på 20 watt, hvilket sikkert skyldes det dårlige VSWR-forhold på alle tre bånd.

 

Konklusion:

Personligt er dette MIN første erfaring med en købt antenne, og resultatet er efter MIN mening, meget ringe.

At produktet er amerikansk er helt sikkert årsag til den for høje frekvens på 80 meterbåndet, men forklarer ikke, den meget for lave frekvens på 160 meter. Det kan jo skyldes fejlafmåling af antenneledningens længde, på den anden side er det jo bedre med en for lang antenne end en for kort, man kan altid nemmere korte af end forlænge.

Antennens placering kan jo også have en vis betydning for måleresultatet.

Min erfaring med hjemmlavede COAXIAL-traps siger mig, at amerikanske spoleresonans TRAP-ANTENNEr ikke er værd at beskæftige sig med. Det har taget en hel dag at finde et dårligt og meget begrænset brugbart resultat.

Min anbefaling til min amatør-ven er da også, at han skal nedpille antennen og returnere den til sælger, og så lave en hjemmelavet coaxial TRAPDIPOL.

de OZ6YM, Palle