Fakta (fra Videnskab.dk: 
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/forskere-urealistisk-holde-global-opvarmning-under-grader
)
Den globale gennemsnitstemperatur på overfladen af Jorden er ifølge FN’s klimapanel IPCC steget 
med 0,85 grader i perioden 1880-2012.  Denne opvarmning er ifølge IPCC »utvetydig.«

På den nordlige halvkugle var 1983 - 2012 »sandsynligvis« den varmeste 30-års periode i de sidste 1.400 år.

Men ser man på gennemsnitstemperaturen globalt set, stoppede Jordens overfladetemperatur imidlertid sin 
bratte stigning i 1998 – og er kun steget lidt siden da.

Flere forskere mener blandt andet, at den globale temperaturstigning på overfladen af Jorden er stagneret, 
fordi havene optager størstedelen af den øgede mængde varmeenergi på Jorden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Japan har man lavet målinger for de seneste 130 år, og der er sket en stigning på 0,85 gr. C i den periode.
En stigning, som efter alle solmærker at dømme, er en forventelig naturlig stigning, der ikke har noget med CO2 at 
gøre, med tanke på, at den lille istid er slut, hvorefter der kan forventes en stigning i temperaturen i lighed med
tidligere, til et mere normal punkt, jævnfør billede 2's lave "present global warming".

WW1 viser ikke det store udsving, men umiddelbar før ses et dyk i kurven, som så stiger efter 1910. 
Derefter ses en flad stigning frem til WW2, hvor den stiger en smule, men falder igen efter krigens afslutning til 
niveau fra før krigen.

Læs mere om Den seneste Istid.

Det eneste nogenlunde resultat af temperaturmålinger vi har for de seneste 17.000 år, 
er fra de Grønlandske isprøver.

Som det ses herunder, er den nuværende "Present global warming", nede omkring laveste gennemsnit 
for de seneste 10.000 år, og 90 % at denne periode, har temperaturen været væsentlig højere end i dag,
bortset fra nogle få bump på vejen.

Det kan da godt undre, at man ingen steder hører om det fakta, at den magnetiske nordpol bevæger sig
hastigt mod det nordlige Rusland.
Tidligere i året 950 efter Kristus, har MAGPOL ligget omkring 74 NB, i Sibirien, og da havde Iran og Irak 
ekstreme kuldeperioder ifølge gamle fortegnelser.
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wea.835

Den magnetiske nordpol må nødvendigvis have indflydelse på klimaudviklingen vi ser i dag.

YOUTUBE: 
Did scientists get it wrong about global warming?: https://www.youtube.com/watch?v=aEkjhwkL7Ys

Problemet i debatten om klima er, at man generelt taler om "Den menneskeskabte klimaforandring", uden at beskrive i hvor stor en grad, den er menneskeskabt, og det er den side af sagen der vækker harme.

Personligt hælder jeg til, at mennesker nok har et medansvar, men hvor stort det er, kan debatteres fra nu af og til langt ind i næste århundrede, uden at vi kommer sandheden et skridt nærmere, for der er INGEN der ved det.

Den atmosfæriske luft er udsat for så mange forskellige hændelser, og vi mennesker tror, at vi på er så spinkelt måleresultat, som mindre en 200 år's målinger, kan forudsige hvad der sker de næste 2-500 år.

Desuden skal nyheder sælges (handles), hvilket betyder, at klimaet får en kommerciel betydning, og tendensen i mennesket er jo, at jo større skræk der sættes i én, jo bedre kan nyheden sælges.
Alle klimatologer, eller langt de fleste, er på finansloven her eller der, og ingen af dem vil fortælle hvor dumme de er, nej så hellere hvor kloge de er, og det politiske system køber deres rapporter, og behandler dem som den evige gyldige sandhed.

Sandhed måles med skrækkens målestok
Almindelige mennesker har ikke en jordisk chance for at gennemskue al den information, der udsendes om klimaet.

Når unge mennesker pjækker fra skole med et udsagn som: "Hvorfor skal jeg gå i skole, når jeg ikke har nogen fremtid?", så er der noget helt galt i de klimarapporter, og ansvarlige politikere, hvis de findes, bør stå frem og få rettet ordentlig ind.

Paradoksalt nok viser sammenlignende målinger, at temperaturen stiger før mængden af CO2 stiger. Desuden kan CO2-stigninger sker mange hundrede år senere end sidste temperatur max.

Efter seneste istid, den såkaldte "Younger Dryas", har temperaturen i de seneste 10.000 år ligget nogenlunde stabil, og svinget 6-7 grader op og ned.
For tiden kan vi konstatere, at der er sket en temperaturstigning de seneste 130 år, på 0,85 grader. 
Denne svage stigning er altså sket ud fra den laveste temperatur i 10.000 år, efter "den lille istid" og "Mauder minimum", hvor vi kan se, at gennemsnits temperaturen har ligger 4-5 grader højere.

Derfor har jeg det meget svært ved at skulle indrømme noget der minder om, at CO2 udledt af menneskelig aktivitet, har noget med sagen at gøre, men at den nuværende stigende tendens, blot er naturens almindelige tilbagegang til tidligere tiders normale temperatur.

 

 

.